25 stycznia 2022

Dlaczego warto wykonywać EEG/QEEG na początku turnusu?

Przed rozpoczęciem terapii wykonujemy badanie EEG/QEEG. Badanie to jest ilościową analizą zapisu EEG przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. QEEG jest narzędziem diagnostycznym, rejestrującym i analizującym czynność bioelektryczną mózgu. Mapowanie jest pomocne w lokalizowaniu obszarów nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu. Dzięki temu mamy możliwość doboru indywidualnych protokołów mikropolaryzacji (tDCS) oraz bioakustycznej korekcji mózgu (BAK).
W przypadku BAKu możemy zdecydować o dokładnej lokalizacji elektrod i ustalić niezbędne zakresy częstotliwości fal, których powinien słuchać mózg, aby w ten sposób stworzyć lepsze połączenia neuronowe.
W przypadku mikropolaryzacji możemy wybrać jej rodzaj – czy będzie to mikropolaryzacja katodowa czy anodowa. Przy pomocy ilościowej analizy EEG mamy możliwość ocenić stan mózgu przed rozpoczęciem mikropolaryzacji oraz dobrać taki protokół, który będzie bezpośrednio celował w problematyczne strefy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Wykonywanie EEG/QEEG pozwala nam zaobserwować dynamikę zmian. Porównując ostatni zapis QEEG z poprzednim możemy ocenić efekty terapii i poszerzyć horyzonty.
 
W razie pytań służymy pomocą
739 971 603

Yevhenii Nevoit

Osteopata

Wrocław

 

Telefon: 739 971 603

E-mail: info@nevosteo.pl