eegzdojazdem.pl

Więcej informacji:

Więcej informacji:

Zastosowanie komputerowych metod przetwarzania EEG znacznie zwiększa wydajność diagnostyczną głównych chorób układu nerwowego:

  • padaczki,
  • opóźnienia w rozwoju psychoruchowym i mowy,
  • chorób naczyniowych i stanów zapalnych mózgu, urazowych uszkodzeń mózgu.

 

Otrzymany zapis badania EEG poddawany jest dokładnej analizie i umożliwia postawienie odpowiednich wniosków.

Dlaczego warto wykonać EEG/QEEG?

Na czym polega EEG/QEEG i w czym może pomóc?

Czym jest elektroencefalografia (EEG)?

POWRÓT

Nasza oferta:

  • EEG/QEEG - rutynowe,
  • EEG/QEEG - nocne monitorowanie snu z dojazdem do domu na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska (prosimy o bezpośredni kontakt w celu ustalenia szczegółów).

Mózg człowieka jest najbardziej złożoną formacją na ziemi. Funkcjonowanie tej anatomicznej struktury determinuje różnorodność ludzkich zachowań. W ciągu ostatnich 80 lat nauka opracowała kilka metod badania funkcjonowania ludzkiego mózgu. Jedną z metod metod nieinwazyjnych jest EEG/QEEG.
Jest to metoda pozwalająca ocenić stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, stopień dojrzałości mózgu w różnych stadiach wiekowych, zidentyfikować obszary z nieprawidłową aktywnością, a także pomaga w określeniu zmian charakterystycznych dla choroby, jaką jest padaczka.


QEEG wykonane jest za pomocą testów funkcjonalnych, analizy spektralnej i mapowania (głowica 21-kanałowa). Oprócz tradycyjnej analizy wizualnej,  komputer przetwarza elektroencefalogram w sposób matematyczny:

  •  Analiza spektralna pozwalająca wykryć naruszenia niewidoczne dla oka rytm mózgowy,
  •  Mapowanie topograficzne, które pozwala na dopracowanie lokalizacji procesów patologicznych w strukturach mózgu,
  •  Mapowanie amplitudy i częstotliwości asymetrii międzypółkulowej,
  •  Spójna analiza do badania cech funkcjonowania mózgu.

EEG - elektroencefalografia to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis.

EEG/QEEG z dojazdem do domu - Wrocław i Dolny Śląsk

Yevhenii Nevoit

Osteopata

Wrocław

 

Telefon: 739 971 603

E-mail: info@nevosteo.pl