POWRÓT

Zapraszamy na konsultację 

homeopatyczną we Wrocławiu

Terapia homeopatyczna jest naturalną, biologiczną metodą terapii. Za jej pomocą przeprowadzana jest stymulacja i regeneracja funkcji życiowych. Bioterapia jest skierowana przeciwko prawdziwej przyczynie choroby - homotoksynom. Homotoksyny wiążą się, neutralizują i są usuwane z organizmu na różne sposoby m.in. poprzez mocz, pot czy ropę. Homeopatia jest główną terapią promującą wikariację, przenoszącą chorobę do faz wydalania fizjologicznego, omijając fazy pośrednie, przyspieszając naturalny proces gojenia.

Homeopatia - naturalna bioterapia

W rzeczywistości ta zasada obowiązuje wszędzie, również w medycynie tradycyjnej. Na przykład w ciężkich chorobach serca stosuje się nalewkę naparstnicy, która u zdrowej osoby może spowodować ostrą niewydolność serca. W leczeniu alergii stosuje się mikrodawki alergenów, które powodują różne alergie. W immunologii toksyna jest stosowana do przygotowania szczepionek, które są skuteczne w leczeniu choroby wywołanej przez ten mikroorganizm.


Duży wkład w rozwój homeopatii wniósł niemiecki lekarz Hans-Heinrich Reckeweg.  Jego pionierskie podejście polegało na połączeniu medycyny konwencjonalnej, nauki oraz technologii z homeopatią. W swojej pracy nad homotoksykologią (z łac. «homo» człowiek, z gr.  «toksyna») argumentował, że choroba jest mechanizmem obronnym organizmu przed toksynami. Homotoksyny to wszelkie substancje szkodliwe dla organizmu, które mogą pochodzić ze środowiska zewnętrznego - czynnik egzogenny - lub wewnętrznego  -czynnik endogenny. Dlatego nasilenie choroby zależy od ilości tych toksyn i zdolności organizmu do przetwarzania oraz usuwania ich na zewnątrz.


Leki tradycyjne, a leki homeopatyczne. Czy na pewno tak różne?

Początki homeopatii datowane są na 1780r., choć niektóre źródła podają nawet wcześniejsze daty. Za jej twórcę uważa się niemieckiego lekarza i chemika Samuela Hahnemanna. Hahnemann jako pierwszy zastosował mikrodawki substancji naturalnych w terapii. Łącząc homeopatię z odpowiednim odżywianiem i aktywnością fizyczną, udało mu się osiągnąć wspaniałe wyniki w swoich obserwacjach.

 

Homeopatia (z gr. «homoios» podobny, «pathos» cierpienie). Istota tego słowa jest podobna do tego, co ono rzeczywiście oznacza. Przykładem może być zabawna historia o wulkanie Hekla, który znajduje się na południu Islandii. Kiedyś pasterze znaleźli na kopytach owiec przerosty kości. Po długich rozważaniach doszli do wniosku, że przerosty te powstały z faktu, że przez długi czas pasły się one w pobliżu wulkanu Hekla po erupcji lawy. Dzisiaj firma Heel wykorzystuje ten pył wulkaniczny, tworząc na jego bazie lek przydatny w walce z osteofitami (naroślami kostnymi, ostrogami piętowymi). Ten przypadek jest żywym przykładem tego, jak homeopatia wykorzystuje podobną chorobę do leczenia samej choroby. Proliferacja kości jest leczona pyłem wulkanicznym, który wywołuje podobną chorobę.

Homeopatia - Wrocław

KONTAKT

Yevhenii Nevoit

Osteopata

Wrocław

 

Telefon: 739 971 603

E-mail: info@nevosteo.pl