W czym może pomóc mikropolaryzacja?

Wskazania do mikropolaryzacji transkranialnej i transwertebralnej:

• organiczne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (w tym porażenie mózgowe)

• epilepsja

• autyzm

• uraz czaszkowo-mózgowy, choroba naczyniowa mózgu w ostrej fazie;

• następstwa chorób neuroinfekcyjnych mózgu i rdzenia kręgowego;

• następstwa interwencji chirurgicznych i urazów mózgu;

• upośledzenie umysłowe (alalia ruchowa i sensoryczna oraz afazja) oraz trudności w uczeniu się;

• różne zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia zachowania;

• zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

• zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych;

• skolioza;

• lęki, agresja, tiki, moczenie psychogenne, stany depresyjne.

Wskazania do mikropolaryzacji solarnej:

• zespół międzymózgowia,

• zaburzenia czynności podwzgórza,

• dystonia wegetatywno-naczyniowa,

• zaburzenia splotu słonecznego,

• zaburzenia somatyczne autonomicznego układu nerwowego, zaburzenia psychowegetatywne.

Mikropolaryzacja może być stosowana jako samodzielna metoda terapii, a także w kompleksowej terapii chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych. Terapia pozwala na poprawę lub przywrócenie funkcji motorycznych, umysłowych, mowy, zatrzymanie hiperkinezy, drgawek, normalizację funkcji narządów miednicy, zmniejszenie ognisk destrukcyjnych uszkodzeń mózgu po udarze i urazowym uszkodzeniu mózgu w ostrej fazie.

Przeciwwskazania do mikropolaryzacji:

• indywidualna nietolerancja na oddziaływanie prądu;

• nowotwór mózgu;

• wyraźne ciśnienie wewnątrzczaszkowe;

• obecność ciał obcych wykonanych z materiałów przewodzących prąd w czaszce lub mózgu (przy mikropolaryzacji transkranialnej);

• obecność ciał obcych wykonanych z materiałów przewodzących prąd w rdzeniu kręgowym i kręgosłupie (przy mikropolaryzacji transwertebralnej);

• obecność ciał obcych wykonanych z materiałów przewodzących prąd w jamie brzusznej i jamie miednicy (przy mikropolaryzacji solarnej);

• ostry okres pooperacyjny;

• przeziębienie i choroby zakaźne;

• wysoka temperatura ciała;

• schorzenia skóry;

• zabiegi fizjoterapeutyczne

• choroby układu sercowo-naczyniowego w fazie dekompensacji;

• ostra miażdżyca naczyń mózgowych.

POWRÓT

Mikropolaryzacja Wrocław

Mikropolaryzacji nie można łączyć z:

Jakie są rodzaje mikropolaryzacji?

• Mikropolaryzacja transkranialna (przezczaszkowa) – oddziałuje bezpośrednio na struktury korowe mózgu, które znajdują się pod przestrzenią elektrodową, ale także poprzez system połączeń korowo-fugalnych i transsynaptycznych wpływa na stan struktur głęboko położonych.

• Mikropolaryzacja transwertebralna (przezkręgowa) – oddziałuje bezpośrednio na różne części rdzenia kręgowego, a także poprzez układy przewodzące, wpływa na stan znajdujących się poniżej i powyżej formacji strukturalnych w ciele na struktury mózgu.

• Mikropolaryzacja solarna – to bardzo skuteczna metoda, która pozwala na zmianę stanu funkcjonalnego różnych części autonomicznego układu nerwowego.

• akupunkturą;

• stymulacją elektryczną i wibracyjną mięśni;

• wykonywaniem MRI;

• stosowaniem silnych leków psychotropowych;

• szczepieniami w trakcie terapii oraz do 1,5 miesiąca po jej zakończeniu.

 

Mikropolaryzacja (z ang. tDCS, transcranial direct current stimulation) to metoda pozwalająca na zmianę stanu funkcjonalnego różnych elementów ośrodkowego i autonomicznego układu nerwowego pod wpływem prądu stałego o niskim natężeniu.

Mikropolaryzacja - Wrocław

Mikropolaryzacja transkranialna tdcs, transwertebralna przezkręgowa, solarna Wrocław

Yevhenii Nevoit

Osteopata

Wrocław

 

Telefon: 739 971 603

E-mail: info@nevosteo.pl